กิจกรรมวิ่งที่ผ่านมา


กิจกรรมวิ่งที่ผ่านมา 🏅 SHIBA Run 🏅

🐶 ช่วยเหลือสัตว์ป่วย โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🎖️ ระยะเวลารับสมัคร : 1 - 31 ม.ค. 2562🥇 TUK TUK Virtual Run 👕

👨‍👨‍👧‍👦 เพื่อสมทบทำบุญเป็นทุนการศึกษา ของใช้ที่จำเป็น และจัดซื้อยาต้านไวรัส HIV ให้แก่น้องๆในมูลนิธิบ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
💌 ระยะเวลารับสมัคร : 10 เม.ย.- 10 พ.ค. 62🥇 Kitty Cat Fun Run 👕

😽 สร้าง Wheelchair for Pets และโครงการอื่นๆ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชยรณรงค์สงคราม
💌 ระยะเวลารับสมัคร : 1 - 31 ส.ค. 62


Kitty Cat Fun Run

Kitty Cat Fun Run

Kitty Cat Fun Run


🥇 Makab Run เป็ดก๊าบพิทักษ์ทะเล 👕

🐤 ช่วยเหลือ สัตว์ทะเล, หญ้าทะเล แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และชาวประมงริมฝั่ง
💌 ระยะเวลารับสมัคร : 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 63


Makab Run

Makab Run

Makab Run