วิธีการสมัคร


วิธีการสมัคร


STEP 1 REGISTER

💌 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://runrundream.bentoweb.com/th

💌 ขั้นตอนการสมัคร : https://bit.ly/2WHaLsM

💌 หากไม่สะดวกสมัครเอง ติดต่อ LINE ID : @runrundream (ใส่ @) หรือ http://bit.ly/lineatRunRunDream

STEP 2 RUN & RECORD

🏃‍♂️ ส่งผลการวิ่งรวบรวมส่งเพียงครั้งเดียวได้ 2 ช่องทาง

📌 ช่องทางที่ 1 ส่งทาง LINE ID : @runrundream (ใส่ @) หรือ http://bit.ly/lineatRunRunDream

📌 ช่องทางที่ 2 ส่งทางเว็บไซต์ : https://www.runrundream.com/runrecord/

STEP 3 RECEIVE YOUR AWARDS

💕 นักวิ่งส่งรูปภาพหลักฐานการวิ่ง และทีมงานตรวจสอบความถูกต้อง

📌 การส่งผลวิ่งจะสมบูรณ์ เมื่อนักวิ่งสามารถวิ่งได้ครบระยะทางและระยะเวลาที่กำหนด

🎊 จัดส่งของที่ระลึก หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิ่ง ภายใน 1-2 สัปดาห์